Mökillä asuminen – mitä sanoo laki?

Monen suomalaisen unelmaksi on tullut työn tekeminen kesämökin rauhassa, pois kaikesta kiireestä ja kaupungin vilinästä. Väliaikaisesti useat suomalaiset ovatkin päässeet maistamaan tätä harvinaista herkkua, jolloin tilapäinen asuminen mökillä on vienyt ajatuksia vakituisempaan asumiseen – mutta mitä tästä sanoo laki? Tilapäinen asuminen mökillä vaikka lähes koko vuoden ajan on lain mukaan sallittua, mutta asukkaan kirjat tulee olla siellä, missä hän asuu vakituisesti. 

Viime vuosina etätöiden tekeminen mökillä on ollut kovassa kasvussa ja koronapandemian tuomat muutokset työelämään vain ovat nopeuttaneet etätyön tekemisen kasvua. Monet ovat huomanneet luonnon lähellä asumisen olevan tänä aikana houkuttelevaa. 

Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on käynyt useamman mielessä, sillä viime vuosina määrä on noussut vakituiseksi muutettujen vapaa-ajan asuntojen kohdalla. Yleensä Suomessa niitä muutetaan 300 – 400 kappaletta vuodessa. Yksi osasyy määrän nousemiseen voi olla suurten ikäluokkien eläköitymisessä. Huolimatta kasvusta, mökillä asuminen vakituisesti on silti verrattain harvinaista.

Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi – mitä sanoo laki?  

Kesämökin tai muun loma-asunnon muuttaminen vakikäyttöön on aivan mahdollista, kunhan ottaa huomioon muutamia seikkoja. Kesämökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on määritelty laissa, tarkemmin sanottuna maankäyttö- ja rakennuslaissa.  

Jos kesämökki tai vapaa-ajan asunto on jo rekisteröity vakituiseksi asunnoksi, onnistuu usein muuttoilmoituksellakin siirtyminen sen kunnan vakituiseksi asukkaaksi. Jos taas mökki on edelleen rekistereissä vapaa-ajan asunto, joutuu hakemaan mökkikunnasta poikkeuslupaa käyttötarkoituksen muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi. Poikkeuslupa tarvitaan myös, jos loma-asunto kaavoittamattomalla ranta-alueella. 

 Poikkeusluvan saaminen ei ole läpihuutojuttu, sillä vapaa-ajan asunnon pitää olla rakennusmääräysten mukainen vakiasunnoksi. Kunnassa tarkkaillaan mökin eritystä, viemäröintiä ja energiatehokkuutta.  Toukokuussa 2017 tehtiin maankäyttö- ja rakennuslakiin kuitenkin pieni muutos, jonka avulla luvan saaminen on edes vähän helpompaa. Sen perusteella kunta saa päättää itse, jos se ei vaadi poikkeuslupia niiltä mökkiläisiltä, jotka ovat kaavan ulkopuolella.

Rakennuslupa poikkeusluvan jälkeen

Kun poikkeuslupa mahdollisesti saadaan, haetaan mökille tämän jälkeen rakennuslupa. Luvassa otetaan huomioon paloturvallisuus, huonekorkeus, jätevesien käsittely sekä ilmanvaihtotekniikka. Tontin sopivuus vakituiselle asunnolle on yksi tarkasteltava seikka, kuten myös tieyhteydet – vakituiselle asunnolle pitää loka-auton ja ambulanssin päästä kaikkina vuoden aikoina. Sitä varten tulee tehdä myös energiaselvitys ja monella rakennusluvan saaminen tyssää tähän. Asiaa pohtivaa helpottaa varmasti tieto, että usein vaatimukset vanhalle rakennukselle ovat hieman löyhemmät kuin uudelle rakennukselle.  

Tästä huolimatta mökkiä tai muuta loma-asuntoa joutuu usein remontoimaan. Lisäeristys katolle on yleinen puute, jonka voi tehdä kohtuullisen vaivattomasti. Suurempaa ponnistusta vaatii ikkunoiden vaihtaminen tai seinien eristyksen lisääminen. Lämmitysasiat ovat tärkeitä ympärivuotiselle vakituisella asunnolle ja sitä voi parantaa ilmalämpöpumpuilla. Vesivessa ei sen sijaan ole välttämättä pakollinen, koska kompostikäymälät ovat parhaimmillaan aivan riittäviä. 

Kesämökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi voi olla kunnan puolesta kuitenkin haastava toive, sillä kuntien tulee tarjota kunnassa asuville tasapuolisesti palveluja. Vakituisten asuntojen sijaitessa kunnassa hajaantuneesti, voi tästä tulla kunnalle runsaasti kuluja. Esimerkiksi koululaisten kyyditykset ja kotisairaanhoidon järjestäminen tuottaa kuluja, jos vakituisia asuntoja syntyy sinne ja tänne – ja varsinkin syrjäisemmille seuduille. 

Eri kuntien välillä on paljon eroja siinä, kuinka helposti ja nopeasti poikkeusluvan ja rakennusluvan saaminen onnistuu, jos haluaa muuttaa kesämökin vakituiseksi asunnoksi. Esimerkiksi Etelä-Savon Mikkeli tunnetaan varsin positiivisesti asiaan suhtautuvana ja luvatkin on mahdollista saada hyvinkin nopeasti, jos vain tarvittavat asiat ovat kunnossa. 

Oli kunta mikä tahansa, on järkevää ottaa mahdollisimman ajoissa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan, josta neuvotaan lupa-asioissa. On myös hyvä olla yhteydessä hyvissä ajoin siinä, minkälaista remonttia mökki mahdollisesti vaatii, jotta siinä voidaan asua vakituisesti lähitulevaisuudessa. Lupien hakeminenkin onnistuu monessa kunnassa kätevien verkkopalvelujen avulla.