Mökkeily Suomessa 2021 – osa 1: korona-aika näkyy voimakkaasti Mökkibarometrissa

Suomalaiset viettävät yhä enemmän aikaa mökkeilyn parissa. Tämä ei tule sinällään yllätyksenä, sillä kotimaan matkailu on lisääntynyt huomattavasti, kun ulkomaille lähteminen on ollut haastavaa koronaviruspandemian vuoksi. Mökkeily Suomessa 2021 -barometrista, johon kaikki esiteltävät luvut perustuvat, vastasi Luonnonvarakeskus.

Suomessa ja maailmalla on eletty keväästä 2019 lähtien poikkeuksellisissa olosuhteissa. Edelleen jylläävä koronaviruspandemia on muun muassa lisännyt kotimaan matkailua sekä vienyt suomalaiset aiempaa selvästi useammin etätyöskentelyn pariin. Kun otetaan vertailuun mökkeily Suomessa 2021 -barometri ja verrataan sitä vuoden 2016 vastaavaan, erot ovat merkittäviä. Kyselyä tehtäessä, keväällä 2021, etätyötä tekevistä peräti 25 prosenttia eli neljäsosa teki etätöitä nimenomaan vapaa-ajan asunnoltaan käsin.

Kuvaavaa on, että viisi vuotta sitten etätyömahdollisuuden omanneista ainoastaan seitsemän prosenttia teki etätöitä mökillä/vapaa-ajan asunnollaan; vuonna 2021 vastaava prosenttiluku on 43 prosenttia. Etätöiden tekeminen mökillä kasvoi siis viiden vuoden takaiseen verrattuna käsittämättömät 614,3 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan etätöitä tehdään mökillä nykyisin paljon aikaisempaa useammin. Tämä näkyy ennen kaikkea kahdella eri mittarilla mitattuna eli sekä etätyötä tekevien että etätyöpäivien määrässä.

Etätöitä mökiltä käsin myös jatkossa

Etätyömahdollisuudet ovat korona-ajan myötä kasvaneet melkoisesti, ja esimerkiksi maailmanlaajuisesti löytyy myös merkittäviä yrityksiä, jotka ovat siirtyneet pysyvästi etätyöhön. Vaikka sitä voisi olettaa, että ihmiset haluavat käyttää mökkejään ja vapaa-ajan asuntojaan ennen kaikkea rentoutumiseen, myös etätyöntekoon ollaan halukkaita.

Valtaosa Mökkibarometriin osallistuneista olikin halukkaita tai mahdollisesti halukkaita tekemään töitä vapaa-ajan asunnoiltaan. 16 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti, ettei ole tehnyt etätöitä vapaa-ajan asunnoltaan, vaikka se olisi ollut mahdollista. Heistä kuitenkin peräti 31 prosenttia kertoi olevansa halukkaita tekemään, ja 38 prosenttia mahdollisesti tekemään, etätöitä vapaa-ajan asunnoltaan.

Näyttää siis vahvasti siltä, että vaikka koronaviruspandemia saataisiin lähitulevaisuudessa aisoihin, myös jatkossa etätöitä ollaan halukkaita tekemään vapaa-ajan asunnolta.

Mökillä vietetään useita viikkoja aiempaa enemmän

Kun etätyömahdollisuudet ovat lisääntyneet koronaviruspandemian aikana ja yhä useampi tekee töitä etänä, myös mökillä vietetty aika on kasvanut merkittävästi.

Vuoden 2016 Mökkibarometri paljasti, että mökillä vietettiin keskimäärin 79 vuorokautta vuodessa, kun se vuoden 2021 barometrissa oli peräti 103 vuorokautta; eroa on siis peräti 24 vuorokautta vuodessa eli lähes kuukauden päivät. Kaikkein selkeimmin koronaviruspandemia näkyi mökillä vietetyn ajan muodossa maalis- ja huhtikuun aikana. Näiden kevätkuukausien aikana ihmiset viettivät keskimäärin peräti 14 vuorokautta enemmän mökillä vuonna 2020 kuin vuonna 2019.

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään koronaviruspandemian aiheuttamista muutoksista työskentelyyn, lomailuun ja ajanviettoon, vaan trendi mökkeilyn suhteen on ollut kasvava pidempään. Yhä useampi suomalainen haaveilee siitä, että he voisivat tulevaisuudessa viettää entistä enemmän aikaa vapaa-ajan asunnollaan. Oivana esimerkkinä tästä toimii monien ajatus kohentaa mökkinsä tasoa. Kyselyyn vastanneiden vapaa-ajan asunnoista ainoastaan 29 prosenttia soveltui ympärivuotiseen käyttöön; 16 prosenttia kertoi kuitenkin pohtivansa vapaa-ajan asuntonsa muuttamista ympärivuotisen käyttöön soveltuvaksi seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Mökkeily Suomessa

Mökkeilyyn käytetty aikaa jatkaa kasvuaan?

Kuten edellä todettua, mökkeily Suomessa 2021 osoittaa, että korona-aika on vaikuttanut melkoisesti siihen, miten paljon mökillä nykyisin vietetään aikaa. Huomisesta ei tokikaan kukaan tiedä, mutta riippumatta siitä, miten pitkään korona-aika jatkuu, ihmiset uskovat henkilökohtaisesti mökkinsä käytön yleistyvän entisestään.

Mökkibarometriin osallistuneiden vastauksista nimittäin selviää, että mökkeilyyn käytetty aika tulee jatkamaan kasvuaan myös tulevaisuudessa. Lähestulkoon 40 prosenttia uskoo mökkiensä käytön kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana paljon tai jonkin verran. Näkemykset siitä, että mökkeily Suomessa 2021 on kasvava trendi, jonka koronaviruspandemia laukaisi uusiin ulottuvuuksiin toden teolla, voidaan siis allekirjoittaa.

Näitä edellä mainittuja puheita vahvistaa myös se, miten mökkien varustetaso on kohentunut merkittävästi. Lähes jokaiselta mökiltä löytyy nykyisin jääkaappi (93 %) ja televisio on keskiarvolta kolmessa neljästä mökistä. Myös suoran sähkölämmityksen (54 %) sekä suihkujen (31 %) määrä on nykyisin kohtalaisen merkittävä. Suomalaiset ovatkin korona-aikana ehostaneet mökkejään merkittävästi, ja yli puolella vastaajista on aikeissa parantaa mökkinsä varustetasoa seuraavan vuoden aikana.

Mökkibarometrista käy myös ilmi, että keskimäärin vastaajat ovat käyttäneet viimeisten 12 kuukauden aikana noin 3 500 euroa kunnostus- ja rakennustöihin.

Mökin vuokraaminen edelleen vähäistä

Koronaviruspandemian aikana monet suomalaiset, joilla siis ei ole omaa mökkiä, ovat olleet kiinnostuneita myös mökin vuokraamisesta. Moni on tässä myös onnistunut, mutta samaan aikaan ainakin Mökkibarometriin osallistuneiden vastaajien keskuudessa sen oman mökin vuokraaminen ei juuri houkuta.

Vapaa-ajan asuntojen omistajista vain kolme prosenttia kertoo vuokranneensa mökkiä viimeisten viiden vuoden aikana, mikä on äärimmäisen vähän. Tulevaisuudessa luvassa saattaa olla hyvin lievää kasvua näiltä osin. Vastaajista neljä prosenttia kertoi olevansa valmiita vuokraamaan vapaa-ajan asuntoaan seuraavien kolmen vuoden aikana; 12 prosenttia olisi puolestaan valmiita harkitsemaan tätä ratkaisua.

Sinällään tällä saralla ei tapahtunut mitenkään radikaalia muutosta. Korona-ajan vaikutukset eivät siis ole näkyneet kumpaankaan suuntaan, ainakaan halukkuudessa vuokrata mökkiä, sillä prosenttiosuudet vastaavat pitkälti vuoden 2016 Mökkibarometria. Tätä voidaan pitää jokseenkin pienimuotoisena yllätyksenä, sillä lukujen olisi voinut olettaa putoavan korona-aikana, kun kotimaan matkailu on lisääntynyt. Toisaalta numerot olivat jo entuudestaan niin alhaisia, että mitään merkittäviä muutoksia ei olisi ollut edes lupa odottaa.

Lähde: Mökkibarometri 2021