Kaivoveden tutkimus – Mökkikaivo

Mökkikausi on alkamassa, joten kohta on aika katsoa paikat kuntoon. Kesämökin kaivon kunnon tarkistaminen ja huolto kuuluu näihin perinteisiin kevään tehtäviin. Yksi terveydellekkin tärkeistä tarkistamisen arvoisista asioista on kaivoveden laatu. Kaivo ja sen vesi kun on voinut vuosien saatossa päästä huonoon kuntoon jolloin kaivoveden tutkimus tulee ajankohtaiseksi  

Kaivovesi on pohjavettä, joka on muodostunut sadevedestä ja sulamisvedestä, joka puolestaan on suodattunut maaperän läpi. Kun pohjavesi on puhdasta, se ei vaadi käsittelyä. Tämä kuitenkin vaatii sen, että kaivo on suunniteltu ja rakennettu hyvin.

Siihen vaikuttaa myös kaivon sijainti, jossa ei saisi olla riskiä pohjaveden likaantumiselle. Riskialttiita paikkoja ovat jätevesijärjestelmät, joten niiden lähellä kaivojen ei tulisi sijaita. Parhaat kaivojen paikat ovat esimerkiksi rinteiden alaosissa, sillä pohjavesi tulee joko lähteiden kautta ulos tai sitten vaikkapa järviin tai jokiin.  

Kun edellä mainitut asiat ovat kunnossa, tulee kaivosta pitää huolta, jotta vesi pysyy puhtaana.  Kaivossa tulisi olla hyvät routasuojaukset, koska muuten routiva maa voi liikuttaa kaivon rakenteita. Tiivis kansi pitää huolen siitä, ettei kaivoveteen pääse esimerkiksi eläimiä ja sulaneesta lumesta muodostunutta vettä.

Tutkituta kaivovesi vähintään viiden vuoden välein

Kesämökin kaivoveden tutkimus tulisi suorittaa muutaman vuoden välein. Suositus on kolmesta viiteen vuotta. Vaikka vesi näyttäisikin kaivossa kirkkaalta, voi se sisältää haitallisia ja terveydelle vaarallisia aineita. Edes mausta ei voi välttämättä tietää, onko vesi pilaantunutta vai ei.

Tutkiminen tulee myös tehdä siinä vaiheessa, ennen kuin kaivon ottaa käyttöön. Tämä siksi, koska kaivon rakentaminen voi aiheuttaa samentumia, jotka vähenevät kuitenkin sitä mukaa kuin vettä käyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (2001) koskee myös kaivovettä, jota käytetään mökillä talousvetenä.

Asetuksen mukaan talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle.

Kaivoveden vesianalyysi ilmaisee veden laadun

Kuinka sitten kaivoveden laadun voi saada selville? Teettämällä kaivovesianalyysin. Vesianalyysin laajuus riippuu siitä, milloin viimeksi kaivoveden tutkimus ja analyysi on tehty. Jos kaivovettä ei ole tutkittu ollenkaan tai viimeksi tehty vesianalyysi on yli viiden vuoden takaa, on tarpeellista tilata laaja vesianalyysi.

Laaja analyysi on tarpeen myös silloin, kun kiinteistö ostetaan tai myydään. Jos taas vesianalyysi kaivosta on tehty alle viisi vuotta sitten, riittää tässä tapauksessa suppea kaivovesianalyysi – jos vesi on ollut viime kerralla täysin kunnossa.

Analyysissa saadaan myös selville sellaiset aineet, joista voi olla haittaa imeväisikäisille. Näitä ovat esimerkiksi hampaiden muodostamiseen vaikuttava fluoridi, hapenottokykyyn vaikuttavat nitraatti ja nitriitti sekä radon. Näistä aineista kun ei jää makua veteen. Tämän vuoksi huolellisuus ja varovaisuus on hyve, varsinkin silloin jos mökin käyttäjille on syntymässä lapsi.

Vesianalyysit tulee teettää FINASin (Suomen kansallinen akkreditointielin, joka toteaa päteväksi laboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja päästökauppatodentajia) akkreditoimassa laboratoriossa. Radonmittauksissa on hyvä ottaa yhteyttä Säteilyturvakeskukseen tai lähimpään elintarvike- ja ympäristölaboratorioon.

Kaivoveden vesianalyysin hinta

On hyvä muistaa, että mökin kaivoveden analyysi ja tutkiminen tulee yleensä maksaa itse, eikä se kuulu esimerkiksi kunnan kustannuksiin. Tutkimusten ja vesianalyysien hinta vaihtelee riippuen valitusta laboratoriosta sekä tutkimuksen alla olevien aineiden määrästä. Hintahaarukka on vesianalyyseissa aina muutamasta kympistä 200 euroon asti. Laajat vesianalyysit ovat luonnollisesti sieltä kalliimmasta päästä.

Kaivon omistaja voi ottaa näytteen itsekin asiantuntijan opastamana, mutta jos näytteenottokoulutuksen saanut henkilö kuuluu hintaan, kannattaa hyödyntää sellaista osaamista. Luotettavasta tutkimustuloksesta ei kannata kuitenkaan tinkiä, vaikka se hieman enemmän maksaisikin. Vesianalyyseja tarjoaa mm. Suomen Vesianalyysi, Aqva Finland, AquaWare sekä Pirkanmaan Vedenkäsittely.

Leave a Comment