Metsästäjäliitto toivoo mökkiläisistä apua vieraspetopyyntiin

kuva: Pixabay

Jotta haitalliset vieraspetolajit kuten minkki ja supikoira saadaan kitkettyä Suomen luonnosta on jokaisella kesämökkiläisellä mahdollisuus osallistua vieraspetotalkoisiin.

Suomen Metsästäjäliiton Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeen avulla yritetään vähentää haitallisten vieraslajien lisääntyminen ja saada vieraspetokannat laskuun.

Vieraspedot ovat vaara luonnon monimuotoisuudelle

Haitallisten vieraslajien yleistyminen on yksi suuri luonnon monimuotoisuuden vähenemisen syy. Viime vuosisadalla Suomen luontoon levinneet vieraspedot, lähinnä minkki ja supikoira, vaarantavat varsinkin kotoiset vesilintukantamme.

Esimerkiksi kotimaisista sorsalajeistamme jo yli puolet on luokiteltu uhanalaisiksi ja suurin syy tähän vaikuttaisi olevan juuri vieraspetolajien yleistyminen. Toisaalta myös vesistön rehevöityminen on osasyyllinen sorsalajien sukupuuttoon.

Minkki ja supikoira ovat röyhkeitä pesärosvoja jotka tuhoavat vesilintujen munia, poikasia ja hautovia emoja. Supikoira on pesäsaalistaja ja minkki tappaa myös poikasia ja hautovia emolintuja. Usein minkki ja supikoira pelottavat hautovat emolinnut pois pesistä ja munat joutuvat varisten tai lokkien syötäviksi.

Vieraspedot voivat alueellisesti tuhota lintujen koko poikastuotannon. Varsinkin saaristoluodoilla minkki voi aiheuttaa vesilintujen pesinnälle täydellisen tuhon.

Minkki syö linnunpoikasten ja aikuisten lintujen lisäksi myös sammakkoeläimiä, piennisäkkäitä, kaloja, raatoja sekä marjoja ja sieniä.

Kesämökkiläisten apua tarvitaan vieraspetojahtiin ja havainnointiin

Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeen toteuttajana toimii Suomen Metsästäjäliitto ja sen paikalliset piirijärjestöt. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida kesämökkiläisiä pyytämään haitallisia pienpetoja joko itse tai kysyvän  pyyntiapua oman alueen metsästäjiltä.

Ymmärrys ja tieto vieraspetolajien tuomasta haitasta on ensisijaisen tärkeää, jotta vieraspetoja saadaan karsittua. Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeessa pyritään luomaan maakunnalliset ja paikalliset verkostot avun löytämiseen loukkujen sijoittamiseksi ja pyynnin järjestämiseksi. Kesämökkejä on Suomessa peräti yli 500 000 joten oletettavaa on että apua mökkiläisiltä tullaan saamaan.

Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada Suomen kesämökkiläiset ymmärtämään vieraspetojen haitallinen vaikutus Suomen alkuperäiselle linnustolle ja näkemään oma tärkeä roolinsa vieraspetokantojen kurissa pitämisessä. Erityisesti vesilintukantojen parantamisen osalta hankkeen onnistuminen on tärkeää.

Mökkiläisten – ja muidenkin suomalaisten suomalaisten – ymmärrys ja tieto ovat avainasemassa, jotta vieraspetokantaa saadaan pienemmäksi. Samoin vieraspetolajihavaintojen tekeminen on tärkeää.

Myös itse pyynnin osalta mökkiläisillä on hankkeessa tärkeä rooli.

Miten kesämökkiläinen voi auttaa

Metsästyslainsäädäntö muuttui vuonna 2019 niin, että minkin ja supikoiran pyyntiin ei enää tarvita metsästäjätutkintoa tai maksettua riistanhoitomaksua. Vuosittain Suomessa pyydetään noin 50 000 minkkiä ja noin 150 000 supikoiraa.

Hanke antaa mahdollisuuden paikallisille metsästysseuroille ja alueen metsästäjille tarjota apua mökkiläisille minkkien ja supikoirien pyytämiseen.

Jos haluat osallistua minkki- ja supikoiratalkoisiin sinulla on oltava maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa. Pyynnin tulee aina tapahtua eettisesti.

Hankkeessa on tarkoitus saada mökkiläiset pyytämään minkkejä itse. Tämä edellyttää, että mökkiläinen tuntee minkin elintavat ja osaa käyttää pyyntiloukkuja. Mökkiläinen voi lainata paikallisilta metsästysseuroilta hetitappavia minkkiloukkuja.

Erityisesti supikoiran pyynnissä apua on saatavilla paikallisilta metsästysseuroilta. Supikoiran pyyntiloukut pyytävät eläimen elävänä, ja niiden eettinen lopettaminen on hyvin tärkeää.

Lisää tietoa Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeesta saat Metsästäjäliiton sivuilta: https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/pienpeto 

Suomen Riistakeskuksen vieraspeto.fi -sivustolta löytyy tietoa vieraspedoista ja niiden pyynnistä sekä käynnissä olevista hankkeista: https://vieraspeto.fi/

Leave a Comment