Myyntivoittovero mökkien omistajille – mitä kaikkea tulee ottaa huomioon?

Myyntivoittovero mökkien omistajille tulee kyseeseen siinä vaiheessa, kun mökki myydään ja myynnillä tehdään voittoa. Mutta miten sitten kesämökin myynnin verotus toimii ja mitä kaikkea sinun tulee mökinomistajana ottaa huomioon?

Kesämökin myynnin verotus saattaa olla vieras asia suomalaisille mökkiläisille. Tämä on ymmärrettävää, sillä kesämökki ostetaan lähinnä omaksi iloksi ja verotukselliset asiat tulevat ajankohtaisiksi vasta mökkiä myytäessä, tai sitä pohtiessa.

Miten kesämökin myynti ja verotus tarkalleen ottaen toimii?

Itse asiassa toimintatapoja on tarjolla kaksi erilaista ja myyjäosapuolen kannattaa ehdottomasti valita itselle se paremmin sopiva; sillä säästetään kaikessa yksinkertaisuudessaan rahaa ja saadaan suuremmat voitot.

Ensimmäinen tapa on vähentää mökin myyntihinnasta hankintahinta eli summa, joka mökistä on ostettaessa maksettu. Tämän lisäksi vähennyskelpoisia kuluja ovat mökin ehostukseen liittyvät perusparannuskustannukset, joilla tarkoitetaan hankittujen rakennustarvikkeiden hintoja. Mökin myymiseen saattaa liittyä myös myyntikuluja, jotka ovat niin ikään vähennyskelpoisia. Kaikkien näiden edellä mainittujen vähennysten jälkeen jäljelle jäävästä summasta maksetaan myyntivoittoveroa 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Toinen tapa, jolla myyntivoittovero mökkien omistajille toimii, on niin sanotun hankintaolettaman käyttäminen. Perustuen osittain siihen, miten pitkään mökki on ollut myyjän omistuksessa, mökin luovutushinnasta tehdään tietty prosentuaalinen vähennys. Tämän vähennyksen jälkeen jäljelle jäävästä summasta maksetaan myyntivoittoveroa 30 / 34 prosenttia, aivan kuten myös ensimmäisenä esitellyssä tavassa.

Näin siis kesämökin myynnin verotus toimii lyhyesti ja ytimekkäästi esitettynä yleisellä tasolla, joskin verotus tulee aina hoitaa tapauskohtaisesti. Taloustaidon julkaisun mukaan mökkiä hyvin harvoin käytetään vakituisena asuntona, jolloin myynnistä saatava voitto voisi olla verovapaata tuloa, vaan yleensä aina mökin myynnistä saatava luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Kaikkein tärkeintä on huomioida, millaisia kunnostustöitä mökillä, ja samassa yhteydessä olevissa muissa rakennuksissa, on tehty mökin hankinnan jälkeen.